MR BOLEH REALTY PTE. LTD. (L3010445E)

There are currently 1 listed CEA agents under MR BOLEH REALTY PTE. LTD. . Last updated: Nov 18, 2023.

List of CEA Agents under MR BOLEH REALTY PTE. LTD. (L3010445E)

Name Registration Number Registration Start Date Registration End Date
NG GUAN WEE RONY (Mr Boleh Rony Ng) R008754A 2012-08-14 2023-12-31